Usługi wydawnicze

Każdy dostarczony przez Państwa dokument w języku oryginału możemy przygotować w identycznej postaci w języku docelowym – z zachowaniem formatu dokumentu, zastosowanych czcionek, ilustracji, zdjęć i kolorów. W skład zadań związanych z przygotowaniem publikacji do druku lub opublikowania w postaci elektronicznej wchodzi:

  • Projektowanie publikacji

  • Skład i łamanie

  • Opracowanie graficzne ilustracji, tabel, spisów treści, indeksów i bibliografii

  • Przygotowanie do druku


  • Zleć tłumaczenie już dziś!
    To proste, szybkie i korzystne cenowo rozwiązanie.


    START